A Teremtő Önismeret a megoldás

minden élethelyzetre, amely nem a valós értékrend mentén működik és nem a valós érzelmen alapszik. Fel kell ismernünk, e földi létben már nem lenne senki élő ember, ha valóság lenne az ego-túlélő programján működő bosszúvágy, indulat, gyűlölet, irigység, gonoszság, tudatos rossztevés, a pénz- és hatalomvágy, stb. Mivel az élet maga az egyetemes szeretet, az erő, mint energia, ami a világunkat eredendően működteti, ezért a kölcsönvett árnyék-én tulajdonságokkal, mint eszközökkel „csak” tapasztalatokat gyűjtünk, hogy önmagunkat megismerjük. Ezek az erők a feltételnélküli, egyetemes szeretet elzárásával, mintegy megtagadásával képesek minket megvezetni, életünket rombolni. De az eredendően éltető erő mindent felülír! Győz az élet, az újabb és újabb lehetőség, hogy felismerjük kik vagyunk, s kik nem. Minél hamarabb okultunk, tanultunk megtapasztalásainkból, annál gyorsabban tágul a tudat, s megnyílik az egyetemes szeretet alapú tudás, amellyel önmagunk valóságához érkezünk.
1997 óta mutatom a hozzám érkezőknek, hogyan láthatnak rá a karmaszálak eredőire, a természet törvényeire, az átélt fájdalmak ok-okozat összefüggéseire, hogyan adhatnak valós válaszokat kérdéseikre, a Teremtő Önismeret, mint egyetemes tudás által. Ily módon felismerik magukban Teremtő erejüket, Isteni eredetüket, szerethetőségüket, amivel felszabadítják a testi-lelki-szellemi fájdalmaikat, kiléphetnek a kilátástalan élethelyzeteikből és megválhatnak a múlt rögzüléseitől.

A lenti legyező 12 cikkelye tartalmazza azokat az élethelyzeteket, amelyekhez kulcs a Teremtő Önismeret. Ha a felsoroltak bármelyike hasonlít a Tiédhez és elérkezettnek érzed az időt az életed jobbá tételére és önmagad megismerésére, várlak szeretettel!

A legyező cikkelyeiben (I–XII.) lévő élethelyzetekhez a témaköröknek megfelelően összegyűjtöttük a YouTube-ra kihelyezett videóim mindegyikét. Ezekhez a videókhoz a cikkelyek megnyitásával juthatsz hozzá, az oldal alján, a felsorolt élethelyzetek alatt lévő link megnyitásával.

Zodiákok
Szüleim mint gyökereim
Saját magam
Egészségem
Munkavégzésem
Anyagi helyzetem
Spiritualitásom
Testvér vagy testvér nélküliség
Partnerkapcsolataimban szokásaim, játszmáim
Női/férfi minőségemmel kapcsolatos kérdéseim
Anyaságom, gyermekvállalásom, gyermekem
Szexualitásom
Élet, halál

Szabad döntésed van:

az elméd kettősségének
zárt világában és egód
túlélőprogramjában
FÉLSZ

FÉLSZ
VAGY

a lélek-szellem Teremtő erejének
és szerethetőséged hitének
tudatában
ÉLSZ

ÉLSZ
A Teremtő Önismeret a Te spirituális képességed, az eredendően Benned lévő Egyetemes tudásod. * A Teremtő Önismeret az a Benned élő Teremtő Erő, amit hoztál az Önmegismerésedhez. * A Teremtő Önismeret az út, a cél és a feladat. * A Teremtő Önismeret a "módszer", ami maga a megoldás. * A Teremtő Önismeret az a Teremtő Erő, Aki Benned a Teremtő.

Kik vagyunk valójában?
Miért születtünk e világra?

Mindannyian lelkünk békéjét, valós örömünk érzését keressük, hogy Szellemünk magas tudatsávján, tudatosságán szabadon tudjunk szárnyalni, Teremtői vénánkkal alkotni, hogy az Isteni tervben vállalt feladatunkat, ígéretünket be tudjuk teljesíteni. Az öröm, a béke, a boldogság érzése, mint az egység állapota, ott van eredendően bennünk, lezártuk, eltemettük, csupán csak emlékeznünk kell rá, de előbb fel kell ébrednünk.

Szabad döntésünkkel bármikor választhatunk, hogy a fizikai síkon a tapasztalatainkat melyik energia minőségének az eszközeivel szerezzük, az elfogadó szeretetével vagy a félelemével. A Fény ereje tükröződik vissza döntéseinkben, cselekedeteinkben, az élethelyzeteinkben, ha önmagunkat és a minket körülvevő világot tiszteljük, bízunk önmagunkban, hiszünk erőnkben, a Teremtői mivoltunkban. A megfélemlítettség eszközeivel találkozunk, ha kétségbeesetten, küzdve, vádaskodva, türelmetlenül, kishitűen, bűntudattól terhelve élünk. Így működik a rezonancia törvénye.

Az idő megfélemlítő ereje a türelmetlenséget szülte. A pénz uralma és az egó hatalma a lélektől távolított el. A biztonság anyagba való kivetítése megteremtette az elégedetlenséget. A gondolat kettőssége a harmóniát és a nyugalmat életünkből száműzte. Annak az ismeretnek a hiánya, hogy az élet, a család és a női/férfi minőség szentség, az életünk minőségét változtatta meg. Mindezek eredményeként szép lassan eggyé váltunk kételyeinkkel, bűntudatunkkal, türelmetlenségünkkel, kishitűségünkkel, játszmáinkkal, egónk túlélő programjával. Valóságunktól eltávolodva már nem tudjuk kik vagyunk, s azt sem látjuk mivé váltunk. Elvesztettük harmóniánkat, nem leljük meg hivatásunkat, működtetjük karmánkat. Van-e kiút mindebből? Hogyan, milyen módon vagy módszerrel tudunk talpra állni, önálló spirituális személyiséggé válni, önbizalmat nyerni, tiszteletet érezni, önmagunkat elfogadón szeretni? Hogyan és hol kell kezdeni? Az energia-rezgésszintünket kell emelni, hogy fel tudjunk ébredni. Ehhez az eszköz, az út és a cél, ami egyben az ember saját maga: a Teremtő Önismeret.

Szabad döntésemmel már több évtizede felébredtem, emlékszem, s azzá váltam, aki valójában vagyok. Most a Teremtő Önismeret technikáival ébresztem mindazokat, Akik lelkük magjában hordozzák az ígéretet, a Teremtő Önismeretet, mint egyetemes tudást, amivel megtudják, KIK ŐK VALÓJÁBAN!

Aktuális programjaim

„A szentség megélése”: december 14-én kedden, 18:00 – 20:00 óráig. További információk
A Teremtő Önismeret oktatás új csoportja: 2022. április 8-án, pénteken indul. További információk

Teremtő Önismeret oktatás

A lenti szimbólumokra kattintva megnyílik egy rövid ismertető.

1. szint
1. szint
2. szint
2. szint
3. szint
3. szint

Az oktatás részleteit a fenti szimbólumokra kattintva tudod meghallgatni.

Jelentkezem
A Magenta hangja, ami a félelmet megváltó energia (Liberation from fear)

Amit adok

a spiritualitás végtelen tárházából,
a teljesség igénye nélkül:
rezgésszintemelés
ősvaló megnyitása
a lélek alkímiája
csakrák tisztítása
hetedíziglend oldás
az egyén energetizálása
Felsőbb Énnel kapcsolódás
egyéni és csoportos beavatás
átkok, kötések, mágiák kioldása
fogantatástól egész életünk átírása
a halálfélelem és a bűntudat kioldása
a létközben „élőkkel”, szellemi
mesterekkel, segítőkkel,
leszületendő gyermekkel
kapcsolatfelvétel
csillagtérképeink szerepeivel szembesülések
„Isteni csatornából” üzenetek, tanítások közvetítése
az anyaggal való „jó” kapcsolat megteremtése
a valós értékrend és hitvallás felismerése,
minden ember egyediségének,
a pillanat egyszeriségének és a
megismételhetetlen lehetőségnek
a figyelembevételével.
Adott készségem fokán használom
tapasztalataim által szerzett tudásom.
Továbbítom, ahogy és amit a Teremtő
üzen a Teremtő Önismeret eszközeivel.
Teszem ezt azért, hogy öntudatra ébredj,
hogy emlékezz, hogy Önmagad valóságába
visszatérhess és azzá légy, Aki mindig is voltál:
minden élethelyzetben szerethető, Teremtő!

Ezáltal bármikor képessé válhatsz

– női/férfi minőséged örömmel megélni,
– a hiábavalóság, életuntság érzését letenni,
– a bűntudat valós okát önmagadnak megbocsátani,
– testvéreid közötti viszályokat szeretettelivé alakítani,
– a gyermekkori zaklatásokból eredő elfojtásokat kioldani,
– gyermekeid panaszait, beilleszkedési problémáikat megoldani,
– szerelmi bánatod fájdalmait nemcsak túlélni, hanem feldolgozni,
– a pénzügyi problémáidat a valós értékrendnek megfelelően rendezni,
– szüleidtől való függésedet kioldani, a válásukból eredő sérüléseidet,
elhalálozásuk esetén az elvesztés fájdalmait, a meg nem bocsátott
sértődéseidet, ítélkezéseidet, bűntudatodat elengedni,
– a szerelmi kapcsolatod „x” szögeit egyértelműsíteni,
– a főnök/beosztott viszonyt valós helyére tenni,
– ha szüleid más nemű gyermeket vártak, vagy
egyáltalán „nem vártak” és felnőttként
még mindig nem tudtad feldolgozni,
e fájdalmat, traumát örökre kioldani,
– a vállalkozásaid vitás kérdéseire
az egyetemes megoldást megtalálni,
– várandós mamaként a terhességi tünetek
valós okaira a válaszokat meglelni,
– a meddőség, gyermektelenség
lelki-szellemi gyökereit meglátni,
– az orgazmus-hiány okait felismerni,
– az abortuszból eredő karmát kioldani,
– kérdéseidre egyetemes válaszokkal felelni, árnyék-én
tulajdonságaidat a Teremtő erőddel alkímiázni. Így
a spirituális képességeid megnyílnak, amik titkon
benned rejtetten rejlettek feltárulnak és felismered
a veled való történések jeleiben a valós üzeneteket,
egyetemes törvényeket, valós örömöd, hivatásod,
előző életeid, egyedi kódod, hitvallásod,
a pénzzel való helyes kapcsolódásod,
életed sikeressé tételének mikéntjét,
álmaid szimbólumainak valós jelentését,
a többször ismétlődő élethelyzeteid eredőit,
üzleti vállalkozásodhoz Isteni vénád tehetségét,
művészi hajlamaid, betegséged lelki okait,
az energiatörvények ok-okozatait,
az anyag elfogadását, tiszteletét,
Önmagad szerethetőségét!

Ha a fentiek közül bármiben érintve vagy,
szeretettel várom jelentkezésed:

Sághy Enikő Médium, Teremtő Önismeret Közvetítő