A Teremtő Önismeret a Te spirituális képességed, az eredendően Benned lévő Egyetemes tudásod. * A Teremtő Önismeret az a Benned élő Teremtő Erő, amit hoztál az Önmegismerésedhez. * A Teremtő Önismeret az út, a cél és a feladat. * A Teremtő Önismeret a "módszer", ami maga a megoldás. * A Teremtő Önismeret az a Teremtő Erő, Aki Benned a Teremtő.

Aktuális programjaim

Online csoportos önismereti program júliusban: 07.17. szerda, 18:00 – 19:00-ig. További információk

A Teremtő Önismeret a megoldás

minden élethelyzetre, amely nem a valós értékrend mentén működik és nem a valós érzelmen alapszik. Fel kell ismernünk, e földi létben már nem lenne senki élő ember, ha valóság lenne az ego-túlélő programján működő bosszúvágy, indulat, gyűlölet, irigység, gonoszság, tudatos rossztevés, a pénz- és hatalomvágy, stb. Mivel az élet maga az egyetemes szeretet, az erő, mint energia, ami a világunkat eredendően működteti, ezért a kölcsönvett árnyék-én tulajdonságokkal, mint eszközökkel „csak” tapasztalatokat gyűjtünk, hogy önmagunkat megismerjük. Ezek az erők a feltételnélküli, egyetemes szeretet elzárásával, mintegy megtagadásával képesek minket megvezetni, életünket rombolni. De az eredendően éltető erő mindent felülír! Győz az élet, az újabb és újabb lehetőség, hogy felismerjük kik vagyunk, s kik nem. Minél hamarabb okultunk, tanultunk megtapasztalásainkból, annál gyorsabban tágul a tudat, s megnyílik az egyetemes szeretet alapú tudás, amellyel önmagunk valóságához érkezünk.
1997 óta mutatom a hozzám érkezőknek, hogyan láthatnak rá a karmaszálak eredőire, a természet törvényeire, az átélt fájdalmak ok-okozat összefüggéseire, hogyan adhatnak valós válaszokat kérdéseikre, a Teremtő Önismeret, mint egyetemes tudás által. Ily módon felismerik magukban Teremtő erejüket, Isteni eredetüket, szerethetőségüket, amivel felszabadítják a testi-lelki-szellemi fájdalmaikat, kiléphetnek a kilátástalan élethelyzeteikből és megválhatnak a múlt rögzüléseitől.

A lenti legyező 12 cikkelye tartalmazza azokat az élethelyzeteket, amelyekhez kulcs a Teremtő Önismeret. Ha a felsoroltak bármelyike hasonlít a Tiédhez és elérkezettnek érzed az időt az életed jobbá tételére és önmagad megismerésére, várlak szeretettel!

A You Tube-ra kihelyezett videóim mindegyikét – az élethelyzeteknek megfelelően, témakörönként kiválogatva – a legyező cikkelyeibe (I-XII.) helyeztük. A legyező megadott cikkelyét megnyitva, az ott felsorolt élethelyzetek alatti link megnyitásával tudod meghallgatni őket.

Zodiákok
Szüleim mint gyökereim
Saját magam
Egészségem
Munkavégzésem
Anyagi helyzetem
Spiritualitásom
Testvér vagy testvér nélküliség
Partnerkapcsolataimban szokásaim, játszmáim
Női/férfi minőségemmel kapcsolatos kérdéseim
Anyaságom, gyermekvállalásom, gyermekem
Szexualitásom
Élet, halál

Kik vagyunk valójában?
Miért születtünk e világra?

Mindannyian lelkünk békéjét, valós örömünk érzését keressük, hogy Szellemünk magas tudatsávján, tudatosságán szabadon tudjunk szárnyalni, Teremtői vénánkkal alkotni, hogy az Isteni tervben vállalt feladatunkat, ígéretünket be tudjuk teljesíteni. Az öröm, a béke, a boldogság érzése, mint az egység állapota, ott van eredendően bennünk, lezártuk, eltemettük, csupán csak emlékeznünk kell rá, de előbb fel kell ébrednünk.

Szabad döntésünkkel bármikor választhatunk, hogy a fizikai síkon a tapasztalatainkat melyik energia minőségének az eszközeivel szerezzük, az elfogadó szeretetével vagy a félelemével. A Fény ereje tükröződik vissza döntéseinkben, cselekedeteinkben, az élethelyzeteinkben, ha önmagunkat és a minket körülvevő világot tiszteljük, bízunk önmagunkban, hiszünk erőnkben, a Teremtői mivoltunkban. A megfélemlítettség eszközeivel találkozunk, ha kétségbeesetten, küzdve, vádaskodva, türelmetlenül, kishitűen, bűntudattól terhelve élünk. Így működik a rezonancia törvénye.

Az idő megfélemlítő ereje a türelmetlenséget szülte. A pénz uralma és az egó hatalma a lélektől távolított el. A biztonság anyagba való kivetítése megteremtette az elégedetlenséget. A gondolat kettőssége a harmóniát és a nyugalmat életünkből száműzte. Annak az ismeretnek a hiánya, hogy az élet, a család és a női/férfi minőség szentség, az életünk minőségét változtatta meg. Mindezek eredményeként szép lassan eggyé váltunk kételyeinkkel, bűntudatunkkal, türelmetlenségünkkel, kishitűségünkkel, játszmáinkkal, egónk túlélő programjával. Valóságunktól eltávolodva már nem tudjuk kik vagyunk, s azt sem látjuk mivé váltunk. Elvesztettük harmóniánkat, nem leljük meg hivatásunkat, működtetjük karmánkat. Van-e kiút mindebből? Hogyan, milyen módon vagy módszerrel tudunk talpra állni, önálló spirituális személyiséggé válni, önbizalmat nyerni, tiszteletet érezni, önmagunkat elfogadón szeretni? Hogyan és hol kell kezdeni? Az energia-rezgésszintünket kell emelni, hogy fel tudjunk ébredni. Ehhez az eszköz, az út és a cél, ami egyben az ember saját maga: a Teremtő Önismeret.

Szabad döntésemmel már több évtizede felébredtem, emlékszem, s azzá váltam, aki valójában vagyok. Most a Teremtő Önismeret technikáival ébresztem mindazokat, Akik lelkük magjában hordozzák az ígéretet, a Teremtő Önismeretet, mint egyetemes tudást, amivel megtudják, KIK ŐK VALÓJÁBAN!

Szabad döntésed van:

az elméd kettősségének
zárt világában és egód
túlélőprogramjában
FÉLSZ

FÉLSZ
VAGY

a lélek-szellem Teremtő erejének
és szerethetőséged hitének
tudatában
ÉLSZ

ÉLSZ
A Magenta hangja, ami a félelmet megváltó energia (Liberation from fear)

Amit adok

a spiritualitás végtelen tárházából,
a teljesség igénye nélkül:
rezgésszintemelés
ősvaló megnyitása
a lélek alkímiája
csakrák tisztítása
hetedíziglend oldás
az egyén energetizálása
Felsőbb Énnel kapcsolódás
egyéni és csoportos beavatás
átkok, kötések, mágiák kioldása
fogantatástól egész életünk átírása
a halálfélelem és a bűntudat kioldása
a létközben „élőkkel”, szellemi
mesterekkel, segítőkkel,
leszületendő gyermekkel
kapcsolatfelvétel
csillagtérképeink szerepeivel szembesülések
„Isteni csatornából” üzenetek, tanítások közvetítése
az anyaggal való „jó” kapcsolat megteremtése
a valós értékrend és hitvallás felismerése,
minden ember egyediségének,
a pillanat egyszeriségének és a
megismételhetetlen lehetőségnek
a figyelembevételével.
Adott készségem fokán használom
tapasztalataim által szerzett tudásom.
Továbbítom, ahogy és amit a Teremtő
üzen a Teremtő Önismeret eszközeivel.
Teszem ezt azért, hogy öntudatra ébredj,
hogy emlékezz, hogy Önmagad valóságába
visszatérhess és azzá légy, Aki mindig is voltál:
minden élethelyzetben szerethető, Teremtő!
Ezáltal bármikor képessé válhatsz

– női/férfi minőséged örömmel megélni,
– a hiábavalóság, életuntság érzését letenni,
– a bűntudat valós okát önmagadnak megbocsátani,
– testvéreid közötti viszályokat szeretettelivé alakítani,
– a gyermekkori zaklatásokból eredő elfojtásokat kioldani,
– gyermekeid panaszait, beilleszkedési problémáikat megoldani,
– szerelmi bánatod fájdalmait nemcsak túlélni, hanem feldolgozni,
– a pénzügyi problémáidat a valós értékrendnek megfelelően rendezni,
– szüleidtől való függésedet kioldani, a válásukból eredő sérüléseidet,
elhalálozásuk esetén az elvesztés fájdalmait, a meg nem bocsátott
sértődéseidet, ítélkezéseidet, bűntudatodat elengedni,
– a szerelmi kapcsolatod „x” szögeit egyértelműsíteni,
– a főnök/beosztott viszonyt valós helyére tenni,
– ha szüleid más nemű gyermeket vártak, vagy
egyáltalán „nem vártak” és felnőttként
még mindig nem tudtad feldolgozni,
e fájdalmat, traumát örökre kioldani,
– a vállalkozásaid vitás kérdéseire
az egyetemes megoldást megtalálni,
– várandós mamaként a terhességi tünetek
valós okaira a válaszokat meglelni,
– a meddőség, gyermektelenség
lelki-szellemi gyökereit meglátni,
– az orgazmus-hiány okait felismerni,
– az abortuszból eredő karmát kioldani,
– kérdéseidre egyetemes válaszokkal felelni, árnyék-én
tulajdonságaidat a Teremtő erőddel alkímiázni. Így
a spirituális képességeid megnyílnak, amik titkon
benned rejtetten rejlettek feltárulnak és felismered
a veled való történések jeleiben a valós üzeneteket,
egyetemes törvényeket, valós örömöd, hivatásod,
előző életeid, egyedi kódod, hitvallásod,
a pénzzel való helyes kapcsolódásod,
életed sikeressé tételének mikéntjét,
álmaid szimbólumainak valós jelentését,
a többször ismétlődő élethelyzeteid eredőit,
üzleti vállalkozásodhoz Isteni vénád tehetségét,
művészi hajlamaid, betegséged lelki okait,
az energiatörvények ok-okozatait,
az anyag elfogadását, tiszteletét,
Önmagad szerethetőségét!

Ha a fentiek közül bármiben érintve vagy,
szeretettel várom jelentkezésed.