AKI VAGY-OK

ENIKŐ = ÉN KI Ő

1953-ban születtem, szeretetben nevelkedtem. Tizenhét éves koromban ráléphettem volna hivatásom útjára, többször kaptam a jeleket és a lehetőségeket spirituális képességeim megnyitására, de az akkori készségemmel nem értettem, mit kellene tennem, nem tudtam, hogyan kezeljem e különleges képességet, így a kétségeimmel, félelmeimmel hamar le is zártam. Ennek okán nem maradt más, mint hogy helyette az ego játszmáinak több évtizedes megtapasztalásának útjára lépjek. A sok játszmából okulva 44 évesen kerültem olyan készségi szintre, hogy egyértelműen ki tudtam mondani: „Elég volt az ego túlélőprogramjából, a játszmákból, a félelem által működő sok-sok szerepből!” A Sors kegyes volt hozzám, ismét megkaptam a lehetőséget, hogy az életfeladatul ígért médiumi képesség most szabadon megnyílhasson bennem 1997-ben. A több évtized alatt megélt élethelyzetek, s a megszerzett tapasztalatok által az alkotó erőmet már felismertem, így teljes volt a hitem abban, hogy a megnyíló spirituális képességeimmel a lelkemben tett ígéretet véghez viszem!

Ahogy megnyílt a fény lelkemnek magjában, ősvalómban, átélhettem önmagam valóságát, tudatosult bennem, hogy „HAZA érkeztem!” A belső bizonyosság, biztonság, béke erejét, szerethetőségem hitét, az Isteni véna képességét megnyitva kezdődött el az igazi önismeret. A szembesüléseim által lehántottam sok-sok árnyék-én tulajdonságom, átmentem sok-sok beavatáson, majd azzá váltam, aki eredendően mindig voltam: önmagamnak ismerője, az önismeret hirdetője.

Ősvalómban megnyíltak az előző életeimben megszerzett ó-egyiptomi ősi tudás- és szimbólumrendszer, valamint azon beavatások energiái, amelyekből egy önálló módszert alkottam: Teremtő Önismeret néven. Bár az előbb említett tudás a gyökere és az alapja e módszernek, de mindez csak azért nyílhatott meg lelkem magjából, mert a jelen életemben átmentem mindazokon az élethelyzeteken, amiknek megtapasztalásaiból okultam, tanultam, a felismeréseimet bölcsességgé átalakítottam és tudatosan kimondtam az „igen”-t e csodálatos szolgálatra.

Abból a Forrásból közvetítek, ahol a feltétel nélküli szeretetre épülő – több ezer éves tanok alapjául szolgáló – egyetemes igazság és törvény fogalmazódott és fogalmazódik azóta is meg.

Spirituális utam során bejártam a Föld több táját, ahova meghívtak, hogy ősvalót nyissak, írtam több könyvet, készítettem éves kalendáriumokat, CD-ket, YouTube-ra előadásokat, meditációkat, melyek témája az önmegismerés fontossága és csodája! Ősvalómban még sok-sok éve nyílt meg, hogy egy céget hozzak létre, ahol az önismeretet csoportosan tudjuk hirdetni, az embereket ébreszteni. Fejlődésemben 2012-ben jutottam el oda, hogy a régi ígéret, amit valaha magamnak tettem, megvalósulhatott az anyagban, Egy s Ég Központ néven. A hosszú önismereti út újabb eredménye, hogy összeállt az a lelkes csapat, Akik az önmegismerést életük céljának tekintik. S mivel a Teremtő Önismeret évek óta megnyílt bennük, ezért annak a különféle programjait a háttérből segítik. Az alapvető cél, hogy megnyissam a Teremtő Önismeretet – mint egyetemes tudást – az emberek ősvalójában, hogy felismerhessék valóságuk fényét, az Isteni véna végtelen lehetőségeinek arzenálját, mint képességet, hogy szerethetőségük hitében megélhessék az egység állapotát. Az öröm, a béke, a boldogság érzése, mint az egység állapota, ott van eredendően bennünk, lezártuk, eltemettük, csupán csak emlékeznünk kell rá, de előbb fel kell, hogy ébredjünk. Ennek első lépése a rezgésszint felemelése, az árnyék-én tulajdonságokkal való szembesülés, a félelmet megváltó magenta energiában történő lélekalkímiája, hogy a felszabaduló új energiából tudjunk életünk tudatos Teremtőivé válni, új életszemlélettel elrugaszkodni, ami a belső meggyőződésen, önbizalmon, önértékelésen alapul.

Mindannyian lelkünk békéjét, valós örömünk érzését keressük, hogy Szellemünk magas tudatsávján, tudatosságán, szabadon tudjunk szárnyalni, Teremtői vénánkkal alkotni, hogy az Isteni tervben vállalt feladatunkat, ígéretünket be tudjuk teljesíteni.

Szabad döntésemmel valamikor, valaha felébredtem, most mindazokat ébresztem, Akik megígérték önmaguknak, hogy megtudják, KIK IS ŐK VALÓJÁBAN!

Én már megléptem, szabad döntésetekkel élhettek Ti is!

Az alábbi szöveg meghallgatható a fejlécen lévő hanganyag megnyitásával.


ENIKŐ = ÉN KI Ő


A szeretet okán
és a fény eszközeivel lelkemben,
mint annyian, jöttem e világra, hogy
ami egyedi kódomban írva vagyon, megvalósuljon.
A harmóniát majd két évtizeden át tapasztaltam,
amihez jó szülőket, szép hátteret, egészséget kértem és kaptam.
Megnyílni vágyó spirituális képességeimet fiatalon lezártam,
meg kellett tanulnom, hogy az elrendeltetett időt kivárjam.
Újabb évtizedek, amikben tapasztaltam fényem árnyékait,
majd életem delén pedig, a mélypokol bugyrait.
Amikor kimondtam, mindezekből elég volt,
felismertem a lényeget: amíg Önmagamba
„haza” nem érkezek, tovább nem léphetek!

Ki vagyok?
Miért születtem?
Miért történt mindez velem?
Nem lehet, hogy „csak ennyi” az életem!?
Hiába kerestem, hogy kérdéseimre
valaki válaszokkal feleljen.

A több évig tartó tudatos önismeret eredménye,
hogy spirituális csatornám megnyílt 1997-ben.
Végre önmagamba érkeztem, ahol válaszaimat megleltem!
Mindig is itt voltak bennem, csak nem hittem, hogy
nem máshoz kell értük mennem.

Ezzel megváltozott
az egész eddigi életem,
a feladatom, az értékrendem.
Először médiumként közvetítettem.
De kódomban egy új módszer rejtezett,
ezért gyorstalpalva jártam a fejlődésemet.
Ahhoz, hogy az új módszer működhessen,
magamat kellett Magammal szembesítenem.
Felismerni az árnyék-én tulajdonságokat:
az elvárás-megfelelés kényszerét,
a régmúlt viselkedésmintákat,
a rögzüléseket, félelmeket
és egyéb szerepeket.
Napról napra,
ahogy
tágult a tudatom,
mind több fényt láttam magomon.

Az évekig tartó munka eredménye,
hogy a régi energia átalakult olyan hitre,
aminek ereje, azóta is hat Mindenkire:
aki jobb sorsot szeretne,
választ kapni miértekre,
fejlődni, felnőtté válni,
félelmeitől megváltódni,
hogy ráleljen önmagában
Fényére, valóságos Énjére.
Fejlődésemmel 2000-ben érkeztem arra a szintre,
hogy a Föld magjából megnyithattam, 12 segítővel,
a félelmet megváltó energiát, a magentát,
hogy mindenki hozzájuthasson,
félelmeitől megválhasson.

E női minőségű erő:
rezgésszintet emelő.
Azoknak, akik „agyalnak”,
az energiatörvények ok-okozatát úgy adom az elmén át,
hogy érthetővé váljon az ittlét lényege, tétje és lehetősége.
A folyamatos szellemi tanítás tudásomat állandóan csiszolja,
ezzel növekszik a módszer eszközeinek választéka.
A lelkem végtelen szeretetének eszköztára,
az önismeret módszerével így válik
hasznossá, mások számára.

HITVALLÁSOM

Hittel hiszem,
hitvallom:
lelkünk ereje
a cselekvés maga,
az érzelem „anyaga”,
a tapasztalat alapja,
a létezés oka.

Fennen hirdetem, minden ember az öröm maga, a hit Teremtő ereje, szerethető, Isteni-lény, Aki elrendeltetett feladattal születik le e világra, hogy azt, ami van egyedi kódjában, megvalósíthassa lelkének tiszta fényével, hitének Teremtő erejével. Nincs kötelező szenvedés, nincs kötelező fájdalom, csak ha mi azt úgy akarjuk.

Feladatom, hogy mindazoknak,
Akiknek lelkük magján az ígéret
az, hogy megnyíljon bennük
a Teremtő Önismeret:
emeljem rezgésszintjüket és
megnyissam őket a belső hallásra,
rámutassak szívükben a harmóniára,
megnyissam szemüket a belső látásra,
átadjam életem tapasztalatait a tanulásra,
felhívjam a figyelmet a szabad döntés jogára,
felnyissam az örömforrását, az ősvalót, az alkímiára,
megmutassam a lehetőséget a valós értékrend visszaállítására,
megnyissam a nők spirituális képességét, óriási tehetségét, hogy
meglássák magukban női minőségük szentségét: anyagi testük
királynői mivoltát, lelkük magjának papnői tudását, hogy a
végtelen szellem bennük Istennőként beteljesülten élhessen;
megnyitni a férfiak spirituális képességét, óriási tehetségét,
hogy meglássák magukban férfi minőségük szentségét:
anyagi testük királyi mivoltát, lelkük magjának
papi tudását, hogy a végtelen szellem bennük
Isten-emberként beteljesülten élhessen.
Az emberi élet szentsége, az élet szeretete,
a szent-család képe, mint valós értékrend
és hitvallás, életem része.


Azoknak, akik feladatul tűzték ki maguknak, hogy egyedi kódjuk tehetségével végzik hivatásukat és élik életüket, de a gyökereikből, a szülőktől hozott többgenerációs szerepek, minták miatt zártak, megmutatom, milyen módon tudják azokat kioldani, azoktól megválni.

Örömmel hirdetem, hogy nincs olyan szenvedés, amit ne okkal kérnénk tapasztalni. Megmutatom, hogy a lélekalkímiája által, hogyan lehet az ego hatalmának erejét magasabb célok felé irányítani és a szeretet Teremtő erejévé alakítani. Mivel a semmiből nincs semmi, csak a valamiből van valami, úgy nyer új célt egonk hatalmának ereje, ahogy átalakul új minőségű Teremtő erőre. Az új minőségű energia lehetőséget ad a múlt rögzüléseitől, játszmáinktól megválni, újrakezdeni, s a lelkünkben élő ígéretet megvalósítani.

Kódomban rejtezik még, hogy az Isteni Tervben elrendeltetett és kitűzött célok számára átadjam fizikai testem minden sejtjét, lelkem rezgéseit és szellemem dimenzióit, hogy a bennem lévő Teremtő erő megvalósíthassa Tervét: mint például 2000-ben is, amikor a félelmet megváltó energiát, a magentát, megnyitottam az emberiség számára.

Ezek olyan élethelyzetek, célok, amelyek többnyire az emberi elme számára felfoghatatlanok. Az ismeretlen dimenziók felé való megnyílást, a test elhagyást „csupán” hitemnek erejével tudja a Teremtő erő bennem véghez vinni. Ahhoz, hogy hitelesen hirdethessem az energiatörvényeket, a forrásban személyesen" kell megtapasztalnom és onnan áthoznom a tanításokat.

A fent felsoroltakon túl feladatom, hogy megmutassam, hogyan tudod lelked valóságának érzését, önmagad szerethetőségét áramoltatni némán, gondolatok nélkül hagyatkozva, hogy lelked egyszer csak saját igazságát megnyissa, önmagából előhozza azt az esszenciát, mint érett gyümölcsöt, ami a kincsed, ami a Te valós tudásod, amitől egyedivé válsz, mert az a TE TUDÁSOD, s így velem együtt Te is megláthatod, mert:


feltárod
énképed,
valós örömöd,
az előző életeid, saját gyógyerőd,
művészi hajlamaid, spirituális képességeid,
egyedi kódod, hivatásod, betegséged valós lelki okait,
üzleti vállalkozásod tehetségét, az energiatörvények ok-okozatait,
az anyag elfogadását és tiszteletét, a szakrális szeretkezés lehetőségét,
a pénzzel való kapcsolatod miértjét,
a Veled való történések valós okait,
életed sikeressé tételének mikéntjeit,
a történésekben a jeleket és az üzeneteket,
az álmaid szimbólumainak valós jelentését,
a többször ismétlődő élethelyzeteid eredőjét,
az egyetemes valóság olvasatában miértjeid válaszait.

Rólam írták

Újságcikkek

Természetgyógyász Magazin
Ezoporta Magazin
Tolna Megyei Népújság