Az alábbi szöveg meghallgatható a fejlécen lévő hanganyag megnyitásával.

AKI VAGY-OK

Módszerem

Az előző életeim sokaságán megszerzett tudás és beavatás kódjai szolgálnak A TEREMTŐ ÖNISMERET módszer alapjául. Akár mint az ó-egyiptomi ősi tudás- és szimbólumrendszer, valamint azon beavatások energiái. Bár az előbb említett tudás a gyökere és az alapja e módszernek, de mindez csak azért jöhetett a felszínre lelkem magjából, mert a jelen életemben átmentem mind azokon az élethelyzeteken, amiknek megtapasztalásaiból okultam, tanultam, a felismeréseimet bölcsességgé, az árnyék-én tulajdonságaimat az egyetemes – megbocsátó, elfogadó, elengedő – szeretetre átalakítottam, majd tudatosan kimondtam az „igen”-t a szolgálatra.

A TEREMTŐ ÖNISMERET módszer működésének lényege: a rezgésszintünk emelése, melyet a Nap és a Föld energiáinak ősvalónkban való összekapcsolásával érhetünk el. A Nap aranyszála, ami a feltétel nélküli szeretet energiája és a Föld mag energiája, ami a félelmet megváltó erő, a MAGENTA, ahogy összekapcsolódik az ősvalóban, a lélekmagban, az ember rezgésszintje megemelkedik.

A magenta neonosan rezgő indigólila, mélylila színű erő: a spirituális érzelmi intelligencia eszköze, kulcs a dimenzióváltáshoz, erő a szembesüléshez, az Önmegismeréshez, melyet 2000 májusában nyitottam meg az emberiség számára.

A magenta energia segít az ember azon félelmét kioldani, amiért fél szembesülni önmagával, mert azt gondolja, ha magában hibát talál, akkor megszégyenül.

Ha a magenta energiával és a nap aranyszálával megnyitjuk a lélekmagot (ősvalót), ahol él az az ős-erő, ami a magunkba vetett hit Teremtő ereje, akkor a megszégyenüléstől való félelmet, régi blokkokat, szerepeket, árnyék-én tulajdonságokat, ego-eszközöket, begyakorlott viselkedésmintákat, rögzüléseket, kényszerképzeteket a szembesülés révén kioldhatjuk.

A Teremtő Önismeret módszert alkalmazva, a fenti két energia találkozása lelkünknek magjában, emeli a rezgésszintünket, ezzel átlépjük a félelem birodalmát, a játszmák világát, a megszokásainkat, saját árnyék-én tulajdonságainkat, azaz félelmeinket. Így jutunk Forrásunkba, lélekmagunkba, ahol megnyílik az emlékezés arra, amit egyedi kódunkban, ősvalónkban hordozunk. Felismerjük, kik vagyunk, magunknak mit ígértünk, stb. 

Ősvalónk, lelkünk magja
az egyedi kódunk, valóságos énünk, létközi minőségünk, a lélek-szellem egysége, a Teremtő energia, az élet-esszencia. Helye, a szívcsakra és a csecsemőmirigy közötti pont. Itt van az emlékezés minden pillanata, a mindentudás birodalma, a belső bizonyosság, biztonság, önbizalom érzése, egyedi, egyszeri és megismételhetetlenségünk tisztelete, a Fény legszentebb rezgése, az egyetemes szeretet, szerethetőségünk hite, az ÉLET szentsége.

Ősvalónk – ősi egységünk, ősi valóságunk – őrzi több ezer előző élet képlenyomatát, melyek adják jelen életünk alapját. Tartalmazza árnyék-én tulajdonságaink elengedésének módját, az ok-okozat összefüggéseit, karmánk miértjeit, valódi hivatásunkat, minden kérdésünkre a válaszokat. Mivel ősvalónk a félelemmentesség helye, ezért szembesülésünket semmi nem árnyékolja be. Emelkedett rezgésben nem kap hangot a félelem kétsége, és nem indulhat el régi rögzüléseinkkel kényszereinknek mókuskereke.

Amikor emelkedett rezgésszinten, meditatív állapotban ősvalónkat megnyitjuk, rálátunk azokra a tulajdonságokra, amik miatt nem volt önbizalmunk, amik visszatartottak az öröm és a boldogság megélésétől. Mindig pont annyi felismeréshez jutunk, mint amennyit az adott tudatszintünkön fel tudunk dolgozni.

Ekkor ismerjük fel, hogy gondolataink, az asztrálon működő érzéseink, a bennünk lévő tulajdonságok minősége, hogyan határozza meg életünk minden pillanatát, hogyan hívjuk be mágnesként adott készségi szintünkön a külvilágot tükörként.

Szembesülésünkkel egyben megbocsátást és kioldást nyernek árnyék-én tulajdonságaink, szerepeink, rögzüléseink. Úgy szűnik meg fokról-fokra egonk hatalmának uralma felettünk, ahogy árnyék-én tulajdonságaink a fokozatosság elvét követve, mint a hagyma héja bontódnak le. Ez a LÉLEKALKÍMIÁJA. Így szabadul fel lelkünk gyémántja (ősvalónk magja) a rátapadt félelem nehéz súlya alól.

Az ego végrehajtó, blokkoló energiáinak átalakítása juttat új Teremtő erőhöz, új jövőképhez, egy új személyiséghez. Az az erő, ami eddig a félelem eszközeivel ellenünk dolgozott, most, az átalakult új Teremtő erő révén, a vonzás törvényén a szeretettel, kegyelemmel, tisztelettel, örömmel teli eszközöket fogja behívni életünkbe.

A legnagyobb erő önmagunk megismeréséhez kell. Ahhoz, hogy öntudatra ébredt felnőttként élhessünk, az önmagunkkal való szembesülést nem kerülhetjük el.

Módszerem eszközeinek alkalmazásával az önmegismerést mindenki bármikor, bárhol, egymaga is végezheti. Otthon ismételheti a már ismert eszközökkel, valamint kibővítheti azt, saját egyedi kódjának megnyitásával. Így válhat mindenki számára a Teremtő Önismeret a saját módszerévé és válhat az egyén mindentől és mindenkitől független spirituálisan felnőtt emberré.

A Teremtő Önismeret által bármikor képessé válhatsz


– női/férfi minőséged örömmel megélni,
– a hiábavalóság, életuntság érzését letenni,
– a bűntudat valós okát önmagadnak megbocsátani,
– testvéreid közötti viszályokat szeretet telivé alakítani,
– a gyermekkori zaklatásokból eredő elfojtásokat kioldani,
– gyermekeid panaszait, beilleszkedési problémáikat megoldani,
– szerelmi bánatod fájdalmait nemcsak túlélni, hanem feldolgozni,
– a pénzügyi problémáidat a valós értékrendnek megfelelően rendezni,
– szüleidtől való függésedet kioldani, a válásukból eredő sérüléseidet,
elhalálozásuk esetén az elvesztés fájdalmait, a meg nem bocsátott
sértődéseidet, ítélkezéseidet, bűntudatodat elengedni,
– a szerelmi kapcsolatod „x” szögeit egyértelműsíteni, 
– a főnök/beosztott viszonyt valós helyére tenni,
– ha szüleid más nemű gyermeket vártak, vagy 
egyáltalán „nem vártak” és felnőttként 
még mindig nem tudtad feldolgozni, 
e fájdalmat, traumát örökre kioldani, 
– a vállalkozásaid vitás kérdéseire 
az egyetemes megoldást megtalálni, 
– várandós mamaként a terhességi tünetek 
valós okaira a válaszokat meglelni, 
– a meddőség, gyermektelenség 
lelki-szellemi gyökereit meglátni, 
– az orgazmus-hiány okait felismerni, 
– az abortuszból eredő karmát kioldani,
– kérdéseidre egyetemes válaszokkal felelni, árnyék-én 
tulajdonságaidat a Teremtő erőddel alkímiázni. Így
a spirituális képességeid megnyílnak, amik titkon
benned rejtetten rejlettek feltárulnak és felismered
a veled való történések jeleiben a valós üzeneteket,
egyetemes törvényeket, valós örömöd, hivatásod, 
előző életeid, egyedi kódod, hitvallásod, 
a pénzzel való helyes kapcsolódásod, 
életed sikeressé tételének mikéntjét, 
álmaid szimbólumainak valós jelentését, 
a többször ismétlődő élethelyzeteid eredőit, 
üzleti vállalkozásodhoz Isteni vénád tehetségét, 
művészi hajlamaid, betegséged lelki okait,
az energiatörvények ok-okozatait, 
az anyag elfogadását, tiszteletét, 
Önmagad szerethetőségét!

Ha a fentiek közül bármiben érintve vagy,
szeretettel várom jelentkezésed.