AMIT TUD-OK

Programjaimról

Mindenki lelkében él a lehetőség, hogy megélje az egység élményét és megismerje Önmagát. Mindenkinek szabad a döntése, hogy életét milyen tudatsávon éli le. Hagyja, hogy sorsa az elme kettősségén, kétségén alacsony tudaton, az egó túlélőprogramján fusson megszokásainak zárt világán, a fél-elem energetikáján vagy felébred és emelkedett rezgésszinten tudatának magas sávján megtalálja Önmaga valóságát, Teremtői mivoltát. Felismerheti lelkében azt, hogy Ő maga a Teremtő Önismeret, azaz, az az ígéret, aminek megvalósításához hozta azt a különleges Teremtő erőt, amivel lehetősége van az Isteni vénájának hivatásával egyediségét, tehetségét megvalósítani, az Életet szentségnek tekinteni, szerethetőségének hitével Élni.

A TEREMTŐ ÖNISMERET OKTATÁSA
3 szinten, 8 alkalommal történik.
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS:
Oktatási időpontok
Az oktatás részletei
Oktatásra jelentkezés

EGYSZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ SZEMÉLYESEN VAGY TELEFONON, ILLETVE SKYPE-ON
Nagy tisztelettel és szeretettel tájékoztatok Mindenkit a 2020 májusában történt változásról.

Mint médium, 1997-től – a Teremtő Önismeret közvetítőjeként – eljutottam oda, hogy 2020 májusától főleg azokat az embereket fogadom egyénileg, Akik ebben az életükben a Teremtő Önismeretre igent mondtak. Mindegy, hogy jártasak-e spirituális körökben, hogy milyen tudást szereztek meg ebben az életükben, hogy jártak-e már nálam, hogy hány évesek, a lényeg, ami ősvalójukban ígéretként rejtve várja, hogy meg legyen nyitva és tárva. Jelenti ez azt, hogy a tudatos Önmegismerés életük célja és feladata. Érzik magukban az Önismeret hívó szavát, keresik Önmaguk megismeréséhez a kulcsokat. Akik nem tudnak addig megnyugodni, amíg magukban meg nem lelik a valós értékrend és a valós érzelem minőségét, hogy ősi egységükből, szerethetőségük hitének Teremtő erejéből magas tudatsávon, tudatosságon őszintén, minőségi Életet Éljenek. Akik azért jöttek, hogy a magukkal hozott különleges egyedi kódjukkal hivatásukat megvalósítsák, mert tudják, gyöngyszemek ők, egy a Teremtő által készített végtelen spirál láncán, ezért felelősségük, hogy tudásukkal javítsák a világ sorsát és mutassák a példát. Nemcsak egójuk önös érdekén jöttek teremteni, hanem a tudatos Önmegismerés útját járva, valóságukra lelve, az életet szentségként Élve, egy új világ kezdetének az alapjait tegyék Teremtő erejük hitével le.

1997-től bárki, bármikor, bárhányszor, bármilyen kéréssel felkereshetett, rezgésszintemeléssel emlékeztettem, ébresztettem még akkor is, ha láttam, az Önmegismerést csak múló játéknak tekinti. Fel kellett ismernem, ha valaki nem akarja megnyitni magában azt az erőt, ami szükséges az Önmegismeréshez, hiába érzi és érti mélytudaton önmaga valóságának csodáját, hiába kapja meg kérdéseire a válaszokat, mert otthonába visszatérve visszalép a régi mókuskerekébe és egója túlélőprogramját folytatja tovább, letagadva és elhallgatva az átélteket, amik egész életét változtathatnák meg. Viszont az elmúlt évtizedek bebizonyították, mindazoknak, Akiknek lelkük magjában egyértelműen él a Teremtő Önismeret, mint Teremtő erő és ígéret, emelkedett rezgésszinten ha megnyitják, óriási hitre tesznek szert, az Isteni vénájukon hozott tehetségükkel egy a valós értékrenden működő Életet tudnak Élni és a saját világuk jobbá tételével a környezetüket is emelni. Felismerték szerethetőségük hitét, lelkük fényét, mint a szembesüléshez, őszinteséghez hozott erőt, egyértelműen igent tudtak mondani a magas tudaton, az egyetemes szeretet alapján működő Életre.

Az energiáimat Rájuk szeretném összpontosítani.

A Teremtő Önismeret, mint egyetemes tudás, az ember saját maga valósága. 1997-től a „semmiből” mára fokozatosan valós módszerré és technikává vált. Önmagam életének megváltásával hitelessé váltam, s több évtizede nyitom a hozzám érkezők ősvalóját rezgésszintemeléssel, hogy a lélek alkímiájával átalaktíhassák árnyék-én tulajdonságaik sokaságát új Teremtő erővé. A ma hozzám érkezőknek igen gyors és hatékony a változás sebessége és minősége, hiszen már nincs olyan árnyék-én tulajdonság, amit több évtizede ne alkímiáztunk volna, így a letisztult energiatér készen áll Önmaguk valóságának megnyitására.

Szeretettel tájékoztatlak arról – ha a Teremtő Önismerettel most találkozol először –, hogy a honlapom YouTube menüjében több témában hallgathatsz tőlem előadásokat, vezetett meditációkat, beavatásokat és pár perces „Spirituális szösszeneteket”. Kérlek, miközben hallgatod, figyeld az érzéseidet. Ha elrendeltett az idő arra, hogy a lelkedben lévő ígéretet megnyitva az Önmegismerés belső útján elindulj Teremtő vénád felismerni, várom hívásod, hogy megnézzük együtt, a Teremtő Önismeret egyedi kódod-e vagy sem. Ha igen, az egyéni konzultációra időpontot egyeztetünk. Amennyiben nem, s ha kéred, tanácsot adok, milyen irányba lépheted fejlődésed.

A személyes konzultációk fogadónapja: KEDD.
Helyszín: Budapest, II. kerület, Margit körút 61-63. IV. emelet, 21-es ajtó, kapucsengő: 17
Elérhetőség

Telefonon, illetve Skype-on is van lehetőség a konzultációra.
Jelentkezés: +36 30 222 1288 telefonszámomon lehet.
A konzultáció bármelyik formában történjen, ideje kb. másfél óra, az alkalom 18.000 forint.

HAVONKÉNT 5 ÓRÁBAN OLDÁSOK: beavatásokkal, egyénre szabott Teremtői üzenetek továbbításával, csoportos beszélgetésekkel
A találkozó időpontja: Aktuális programjaim
A találkozók helyszíne és elérhetősége.

Részvételi díj: 5.000 Ft

A találkozókon a jelenlévők ősvalójában a természet törvényeit, karmaszálakat, ok-okozat összefüggéseket, mint egyetemes tudást nyitom meg a Teremtő Önismeret technikáival, módszerével. Emelkedett rezgésszinten láttatom meg azokat az árnyék-én tulajdonságokat, amik felelősek életünk szenvedéseiért. A félelmet megváltó magenta energiatér megnyitásával lehetőség nyílik játszmáinkat, árnyék-én tulajdonságainkat, ránk rakódott szerepeinket a lélek alkímiájával átalakítani új Teremtő erőre. Így válik hasznunkra a múlt minden „hibája, bűne”, ahogy a lélek alkímiája átalakítja árnyékaink sokaságát fényre, azaz hitre. Szerepeink átalakulásával egyre közelebb kerülünk valóságunkhoz, így szerethetőségünk hitének megélése, Teremtői mivoltunk felismerése rávezet a magunknak tett ígéret megvalósítására. Azok lehetünk, akik valójában vagyunk.

EGYSZEMÉLYES BEAVATÁS (kb. 60 perc időtartamú, a részvételi díjat a jelentkezővel egyeztetem)
Jelentkezés +36 30 222 1288 telefonszámon.
A személyes találkozók helyszíne és elérhetősége.

Mire jó a beavatás?
Akikben nincs nyitva az ígéret, még nem tudják miért jöttek, nem emlékeznek, de már önmaguk megismerésének útját járják és úgy látják, szükségük lenne tudatszintjük emelésére, készen állnak a beavatásra, szeretettel várom jelentkezésüket. A beavatás során új dimenziókapuk nyílnak meg, meglátják Magukban az elrejtett titkokat, az ígéretet, a megvalósítandó feladatokhoz kapott tehetséget, képességet. Adott készségüknek szintjén, feladatkörüknek megfelelően kapják beavatásukat. Rezgésszintjük emelésével, tudatuk tágulásával, magasabb dimenziókból kapott felismerések segítik tovább lépésüket, fejlődésüket, önmegvalósításukat, melyhez a Teremtő üzeneteit is továbbítom.

Mi a beavatás valós jelentése?
Álljon itt egy rövid idézet Elisabeth Haich Beavatás c. könyvéből: „Azt jelenti, hogy az ember a legmagasabb, az Isteni síkon tudatosul. A nagy beavatásban részesülők az életenergiát, az örök létezés Teremtő rezgését az összes fejlődési szinten és az átalakítás nélküli, eredeti formájában is tudatosan élik át, ugyanakkor az idegeikbe és testükbe irányítják.”

Mit jelent a jelen időkben beavatást nyerni?
A beavatások alkalmával eljutunk olyan dimenziókba, ahova csak Felsőbb Énünk által vagyunk képesek betekintést nyerni. Tudatosodik bennünk Isteni eredetünk, tehetségünk, képességünk. Az emlékezés lehetővé teszi, hogy az elménk által ránk rakódott szerepeinktől mielőbb megválhassunk és tudatossá válva egyedi kódunk tudását megvalósíthassuk. Elisabeth Haich Beavatás c. könyve azért is fontos számunkra, mert az abban leírt technikák és szimbólumrendszerek szolgálnak alapul a Teremtő Önismeret működéséhez. A könyv írója hűen leírja az akkori idők misztikus iskoláinak működését, a beavatások titkait, rituáléit. A Teremtő Önismeret nagy részben a múltamban, az ó-egyiptomi időkben kapott beavatásaimnak és képességeimnek a megnyitása, azon tudásomnak a jelenben való folytatása. Valójában „csak” emlékezem. Ezekkel a beavatásokkal emlékeztetlek arra, hogy Te is a felszínre tudod hozni a már magadban lévő tudást, tudatosíthatod és a jelen életed tudásával bővítheted bölcsességed tárházát. S ha még nem volt olyan életed, amiben beavattak volna Téged, most kezded, akkor ez lesz az alap, amihez viszonyítod majd Magad. Fejlődésed végtelen!

Amennyiben még nem iratkoztál fel az „Arany-magenta Üzenő” Hírlevelemre, most megteheted, hogy tájékoztatást kapj a havi programokról, a Teremtő Önismeret új kiadványairól, új információkról.