AMIT TUD-OK

Programjaimról

Mindenki lelkében él a lehetőség, hogy megélje az egység élményét és megismerje Önmagát. Mindenkinek szabad a döntése, hogy életét milyen tudatsávon éli le. Hagyja, hogy sorsa az elme kettősségén, kétségén alacsony tudaton, az egó túlélőprogramján fusson megszokásainak zárt világán, a fél-elem energetikáján vagy felébred és emelkedett rezgésszinten tudatának magas sávján megtalálja Önmaga valóságát, Teremtői mivoltát. Felismerheti lelkében azt, hogy Ő maga a Teremtő Önismeret, azaz, az az ígéret, aminek megvalósításához hozta azt a különleges Teremtő erőt, amivel lehetősége van az Isteni vénájának hivatásával egyediségét, tehetségét megvalósítani, az Életet szentségnek tekinteni, szerethetőségének hitével Élni.

A TEREMTŐ ÖNISMERET OKTATÁSA
3 szinten, 8 alkalommal történik.
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS:
Oktatási időpontok
Az oktatás részletei
Oktatásra jelentkezés

EGYSZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ SZEMÉLYESEN VAGY TELEFONON, ILLETVE SKYPE-ON

A Teremtő Önismeret, mint egyetemes tudás, az ember saját maga valósága. 1997-től a „semmiből” mára úgy vált fokozatosan valós módszerré és technikává, ahogy az a több ezer ember, Akinek az ősvalóját rezgésszintemeléssel megnyitottam, felismerte szerethetőségét, Teremtő erejét, Isteni eredetét és az önmegismerés fontosságát, mint életük célját, feladatát. A lélek alkímiájával az árnyék-én tulajdonságaik sokaságát új Teremtő erővé alakították, megnyílt Bennük az egyetemes szeretet és ennek tudata, maga az egyetemes tudás.

Ha a Teremtő Önismerettel most találkozol először, tájékoztatlak arról, hogy a honlapom főoldalán lévő legyező 12 cikkelyében olvashatod azokat az élethelyzeteket, amikhez kulcs a Teremtő Önismeret. A YouTuben lévő videóim mindegyikét a témáknak megfelelő cikkelyekbe helyeztük, így az adott témát megnyitva, célirányosan hallgathatod az előadásokat, a vezetett meditációkat, a pár perces „Spirituális szösszeneteket”. A YouTube menü megnyitásával is elérheted a kihelyezett több száz videót. Kérlek, miközben hallgatod, figyeld az érzéseidet.

Mint médium, (1997-től a Teremtő Önismeret közvetítőjeként) főleg azokat az embereket fogadom, Akik küldetéssel érkeztek, hogy szolgálatot teljesíthessenek ebben az életükben.

Szeretettel várlak, ha érzed magadban az önismeret hívó szavát, keresed önmagad megismeréséhez a kulcsokat. Ha nem tudsz addig megnyugodni, amíg magadban meg nem leled a valós értékrend és a valós érzelem minőségét, hogy ősi egységedből, szerethetőséged hitének Teremtő erejéből magas tudatsávon, tudatosságon őszintén, minőségi Életet Élj. Mindegy, hogy jártas vagy-e spirituális körökben, hogy milyen tudást szereztél meg ebben az életedben, hogy jártál-e már nálam, hogy hány éves vagy, a lényeg, ami az ősvalódban van ígéretként elrejtve és várja, hogy megnyisd a világra. Jelenti ez azt, hogy a tudatos önmegismerés életed célja és feladata. Azért jöttél, hogy a magaddal hozott különleges egyedi kóddal hivatásodat megvalósítsad. Gyöngyszem vagy, egy a Teremtő által készített végtelen spirál láncán, ezért felelősséged, hogy tudásoddal javítsad a világ sorsát és mutass példát. Nemcsak egód önös érdekén jöttél teremteni, hanem hogy a Teremtő erőd hitével egy új világ kezdetének az alapjait tedd le, a tudatos önmegismerés útját járva, valóságodra lelve, az életet szentségként Élve. 

A személyes konzultációk fogadónapja: KEDD.
Helyszín: 2094 Nagykovácsi, Turista út 2.
Elérhetőség

Telefonon, illetve Skype-on is van lehetőség a konzultációra.
Jelentkezés: +36 30 222 1288 telefonszámomon lehet.
A konzultáció bármelyik formában történjen, ideje kb. másfél óra, az alkalom 18.000 forint.

HAVONKÉNT 2 ÓRÁBAN OLDÁSOK: a meghirdetett témakörökben, a Teremtő Önismeret technikáinak alkalmazásával. Az oldásokon kívül Teremtői üzenetek továbbítása, csoportos beszélgetések, esetenként beavatások.
A találkozó időpontja: Aktuális programjaim
A találkozók helyszíne és elérhetősége
Részvételi díj: 3.000 Ft

A találkozókon a jelenlévők ősvalójában a természet törvényeit, karmaszálakat, ok-okozat összefüggéseket, mint egyetemes tudást nyitom meg a Teremtő Önismeret technikáival, módszerével. Emelkedett rezgésszinten láttatom meg azokat az árnyék-én tulajdonságokat, amik felelősek életünk szenvedéseiért. A félelmet megváltó magenta energiatér megnyitásával lehetőség nyílik játszmáinkat, árnyék-én tulajdonságainkat, ránk rakódott szerepeinket a lélek alkímiájával átalakítani új Teremtő erőre. Így válik hasznunkra a múlt minden „hibája, bűne”, ahogy a lélek alkímiája átalakítja árnyékaink sokaságát fényre, azaz hitre. Szerepeink átalakulásával egyre közelebb kerülünk valóságunkhoz, így szerethetőségünk hitének megélése, Teremtői mivoltunk felismerése rávezet a magunknak tett ígéret megvalósítására. Azok lehetünk, akik valójában vagyunk.

EGYSZEMÉLYES BEAVATÁS (kb. 60 perc időtartamú, a részvételi díjat a jelentkezővel egyeztetem)
Jelentkezés +36 30 222 1288 telefonszámon.
A személyes találkozók helyszíne és elérhetősége

Mire jó a beavatás?
Akikben nincs nyitva az ígéret, még nem tudják miért jöttek, nem emlékeznek, de már önmaguk megismerésének útját járják és úgy látják, szükségük lenne tudatszintjük emelésére, készen állnak a beavatásra, szeretettel várom jelentkezésüket. A beavatás során új dimenziókapuk nyílnak meg, meglátják Magukban az elrejtett titkokat, az ígéretet, a megvalósítandó feladatokhoz kapott tehetséget, képességet. Adott készségüknek szintjén, feladatkörüknek megfelelően kapják beavatásukat. Rezgésszintjük emelésével, tudatuk tágulásával, magasabb dimenziókból kapott felismerések segítik tovább lépésüket, fejlődésüket, önmegvalósításukat, melyhez a Teremtő üzeneteit is továbbítom.

Mi a beavatás valós jelentése?
Álljon itt egy rövid idézet Elisabeth Haich Beavatás c. könyvéből: „Azt jelenti, hogy az ember a legmagasabb, az Isteni síkon tudatosul. A nagy beavatásban részesülők az életenergiát, az örök létezés Teremtő rezgését az összes fejlődési szinten és az átalakítás nélküli, eredeti formájában is tudatosan élik át, ugyanakkor az idegeikbe és testükbe irányítják.”

Mit jelent a jelen időkben beavatást nyerni?
A beavatások alkalmával eljutunk olyan dimenziókba, ahova csak Felsőbb Énünk által vagyunk képesek betekintést nyerni. Tudatosodik bennünk Isteni eredetünk, tehetségünk, képességünk. Az emlékezés lehetővé teszi, hogy az elménk által ránk rakódott szerepeinktől mielőbb megválhassunk és tudatossá válva egyedi kódunk tudását megvalósíthassuk. Elisabeth Haich Beavatás c. könyve azért is fontos számunkra, mert az abban leírt technikák és szimbólumrendszerek szolgálnak alapul a Teremtő Önismeret működéséhez. A könyv írója hűen leírja az akkori idők misztikus iskoláinak működését, a beavatások titkait, rituáléit. A Teremtő Önismeret nagy részben a múltamban, az ó-egyiptomi időkben kapott beavatásaimnak és képességeimnek a megnyitása, azon tudásomnak a jelenben való folytatása. Valójában „csak” emlékezem. Ezekkel a beavatásokkal emlékeztetlek arra, hogy Te is a felszínre tudod hozni a már magadban lévő tudást, tudatosíthatod és a jelen életed tudásával bővítheted bölcsességed tárházát. S ha még nem volt olyan életed, amiben beavattak volna Téged, most kezded, akkor ez lesz az alap, amihez viszonyítod majd Magad. Fejlődésed végtelen!

Amennyiben még nem iratkoztál fel az „Arany-magenta Üzenő” Hírlevelemre, most megteheted, hogy tájékoztatást kapj a havi programokról, a Teremtő Önismeret új kiadványairól, új információkról.