AMIT TUD-OK

Programjaimról

Szeretettel várlak, ha érzed magadban az önismeret hívó szavát, keresed önmagad megismeréséhez a kulcsokat, mert nem tudsz addig megnyugodni, amíg kérdéseidre magadban meg nem leled a valós válaszokat. Gyöngyszem vagy, egy a Teremtő által készített végtelen-spirál láncán. A felelősséged az, hogy az ősvalódban élő ígéreted, egyedi kódod, hivatásod megvalósítsad, tudásoddal a világ sorsát javítsad és minőségi életeddel példát mutass. Nem csak azért jöttél, hogy egod önös érdekén éljél, hanem valóságodra lelve, a Teremtő erőd hitével az életet szentségnek tekintve, egy új világ alapjait tedd le.


TEREMTŐ ÖNISMERET TAN-FOLYAM

Havi rendszerességgel, létszámtól függően 1 vagy 2 szombat: Aktuális időpontok
Részvétel személyesen és online, +36 30 222 1288, saghyeniko@spiritualisonismeret.hu
Helyszín/Elérhetőség: 2094 Nagykovácsi, Turista út 2.
Részvételi díj: 20.000 Ft/alkalom

A tanfolyamon mód nyílik arra, hogy a jelenlévők:

– folytassák a több éve elkezdett önismereti útjukat, hogy mind letisztultabban,
bölcsebben élhessék napjaikat,
– befogadják a spirituális csatornámon továbbított egyetemes tudást, energiatörvényeket,
– tágítsák tudatukat meditációkkal, beavatásokkal, hogy megnyílhassék saját egyedi kódjuk tudása,
– az egyetemes szeretet energiaterében elsajátítsák és gyakorolhassák a Teremtő Önismeret technikáit,
a módszert, ahogy az ok-okozat összefüggésekkel szembesülnek,
– megélhessék szerethetőségük hitét,
– felismerhessék Teremtő erejüket, Isteni eredetüket,
– megtalálhassák az Isteni vénájukon hozott hivatásukat
– és mindent, ami ezt gátolja, a lélekalkímiájával kioldhassák.

Megszűnik az a valótlan világ, amit az ego túlélőprogramja működtetett. Felszabadul a lélek, megtisztul az elme, félelem- és függőségmentesen őszintén és szabadon tekint ki belőlünk valóságunk világa. Az egyetemes szeretet erejével elengedjük a múlt nehezékeit, megbocsátást nyernek a régi sebek, elfogadást az élethelyzetek.

Szeretettel várok Mindenkit az új program keretében induló Tan-folyamon!


EGYSZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ SZEMÉLYESEN, VAGY TELEFONON
(VIBER, WHATSAPP, GOOGLE MEET, SKYPE)

A személyes konzultációk fogadónapja: KEDD.
Az online konzultációkat előre egyeztetett időpontban tartom.

Helyszín/Elérhetőség: 2094 Nagykovácsi, Turista út 2.
Jelentkezés: +36 30 222 1288, saghyeniko@spiritualisonismeret.hu

A konzultáció bármelyik formában történjen, ideje kb. 60-75 perc.
A személyes konzultáció részvételi díja 25.000 Ft/alkalom,
míg az online konzultáció díja 22.000 Ft/alkalom.

A találkozások alapja a valós értékrend, a valós érzelem megnyitása, azaz, az egyetemes- szeretet és tudás átélése, mint valóságunk minősége. Minden alkalommal egyre mélyebbre haladunk önmagunk magjában. Szembesülünk az ego túlélőprogramján működő árnyék-én tulajdonságainkkal, azzal a valótlan világgal, amit az ego túlélőprogramja használ. A Teremtő Önismeret technikáinak alkalmazásával képesek vagyunk ezekkel szembesülni, majd a lélekalkímiájával új Teremtő erővé alakítani. Így mind közelebb kerülünk ahhoz, akik valójában vagyunk.

Az oldások során beavatásokat is kapunk, amik lehetővé teszik fejlődésünk gyorsabb ütemét. A foglalkozások alkalmával spirituális csatornámon személyes üzeneteket és tanításokat is továbbítok. Tudatosítjuk az energiatörvények működését, az ok-okozat összefüggéseket, a velünk való történések miértjeit. Célunk, hogy megvalósulhasson a lelkünk magjában lévő ígéretünk, mint Isteni eredetünk képessége, a hivatásunk, hogy azzá válhassunk, Akik valójában eredendően vagyunk.

KÜLÖNFÉLE TÉMAKÖRÖKBEN CSOPORTOS/EGYSZEMÉLYES BEAVATÁS

Csoportos beavatás időpont és részvételi díj: Aktuális programjaim
Egyszemélyes beavatás időpont, részvételi díj: Jelentkezővel előre egyeztetve

Helyszín/Elérhetőség: 2094 Nagykovácsi, Turista út 2.
Jelentkezés: +36 30 222 1288, saghyeniko@spiritualisonismeret.hu

Beavatásod során új dimenziókapuk nyílnak Benned, meglátod Magadban az Isteni vénán hozott tehetséget, képességet, mellyel meglépheted új jövődet. Rezgésszintemeléssel, tudatod tágulásával „emlékezel", a felszínre tudod hozni a már magadban lévő tudást, ezzel bővítheted bölcsességed tárházát. Adott készséged szintjének megfelelően kapod beavatásod Felsőbb Éned által. A magasabb dimenziókban megnyílt felismerések segítik továbblépésed, fejlődésed, önmegvalósításod. A fejlődésed végtelen!

HAVONKÉNT KÉT ALKALOMMAL 60 PERCBEN ONLINE ÖNISMERETI PROGRAMOKAT TARTOK. ENNEK KERETÉBEN SPIRITUÁLIS ÜZENETEKET ÉS TANÍTÁSOKAT TOVÁBBÍTOK, BEAVATOK, VALAMINT EMELKEDETT REZGÉSSZINTEN, MEDITATÍV ÁLLAPOTBAN BLOKKOLDÁSOKAT VÉGZEK a meghirdetett témakörökben, a Teremtő Önismeret technikáinak alkalmazásával. 


A találkozó időpontja: 
Aktuális programjaim
A találkozókat csak online tartom.
Jelentkezés: saghyeniko@spiritualisonismeret.hu
Részvételi díj: 5.000 Ft/alkalom

A találkozókon a természet törvényeit, karmaszálakat, ok-okozat összefüggéseket, mint egyetemes tudást nyitom meg a Teremtő Önismeret technikáival, módszerével. Emelkedett rezgésszinten láttatom meg azokat az árnyék-én tulajdonságokat, amik felelősek életünk szenvedéseiért. A félelmet megváltó magenta energiatér megnyitásával lehetőség nyílik játszmáinkat, árnyék-én tulajdonságainkat, ránk rakódott szerepeinket a lélekalkímiájával átalakítani új Teremtő erőre. Így válik hasznunkra a múlt minden „hibája, bűne”, ahogy a lélekalkímiája átalakítja árnyékaink sokaságát fényre, azaz hitre. Szerepeink átalakulásával egyre közelebb kerülünk valóságunkhoz, így szerethetőségünk hitének megélése, Teremtői mivoltunk felismerése rávezet a magunknak tett ígéret megvalósítására. Azok lehetünk, akik valójában vagyunk.

Amennyiben még nem iratkoztál fel az „Arany-magenta Üzenő” Hírlevelemre, 
most megteheted, hogy tájékoztatást kapj a havi programokról, a Teremtő Önismeret új kiadványairól, új információkról.

Amit átéltünk

Amit átéltünk
Milyen érzésekkel vagy elképzelésekkel érkeztél a Teremtő Önismeret oktatásának kezdésekor?
Voltak-e ellenérzéseid az oktatás alkalmával, vagy bizalommal telve befogadó voltál végig?
A személyes naplód elolvasásával pár mondatban leírnád azt a folyamatot, ahogy elindult Benned a felismerések általi változás?
Mennyire mertél szembesülni? Rögtön kinyíltál magadnak, vagy idő kellett hozzá?
Régen az érzelmeidet meg merted élni, fel merted vállalni és most mi változott?
Spirituálisan nyitottabb lettél? Miben nyilvánul meg?
Kik azok a személyek, akikkel megváltozott a kapcsolatod és ez javult vagy romlott?
A magadról alkotott véleményed, hited, önismereted honnan-hova jutott?