Az oktatásról

A Teremtő Önismeret oktatása az újonnan jelentkezőknek 2019. márciusban indul.

„0.” napi találkozó: március 22. péntek, 17:00-19:00 óráig

Az oktatást Sághy Enikő tartja, melynek időpontjai:


Az 1. szint oktatásának

1. alkalma: március 30. szombat
2. alkalma: április 13. szombat
3. alkalma: április 27. szombat

A 2. szint oktatásának

1. alkalma: május 11. szombat
2. alkalma: május 12. vasárnap

A 3. szint oktatása

egy háromnapos elvonulás keretében történik, melynek időpontját a résztvevőkkel a későbbiekben egyeztetjük.

Részvételi díj

Az oktatás három szinten történik. Az első szint három alkalomra tagolódik, a második szint két alkalomból áll, míg a 3. szint egy háromnapos elvonulás keretében zajlik, melynek időpontját az oktatáson egyeztetjük a résztvevőkkel.

A részvételi díj szintenként 40.000 Ft, a három szint összesen 120.000 Ft. (A háromnapos elvonulás összege a szállás és az étkezés költségeit nem tartalmazza.)

Az oktatás összegét három részletben, a szintek elvégzése előtt lehet kiegyenlíteni, a 40.000 Ft kifizetésével.

Amit a Teremtő Önismeret oktatásáról tudni lehet

Az oktatást három szintre osztottuk. Az aktuálisan induló csoportok találkozóit a fent meghatározott időpontokban Budapesten tartjuk. Az egésznapos oktatás 8 órás időtartamú. Egy-egy csoportot maximum 15 fővel indítunk el. Az 1. és a 2. szintű találkozókon biztosítani tudunk online kapcsolódást interneten azok számára, Akik nem tudnak személyesen a budapesti oktatáson részt venni. A 3. szintű háromnapos elvonulás alkalmával viszont nem tudunk online kapcsolódást biztosítani, ezért feltétlenül kérjük a személyes megjelenést. A Jelentkezők az oktatás részleteiről további információkat, a jelentkezési lap elküldése után kapnak.

Gyakori kérdések

A Teremtő Önismeret módszer esetében csatlakozni kell bármilyen szervezethez?

A Teremtő Önismeret minden kötöttségtől mentes, egyedileg, egyedül is alkalmazható, mert ez az ember valósága, saját maga.

Kiknek ajánlod a Teremtő Önismeretet?

A Teremtő Önismeret módszer minden ember esetében alkalmazható, aki elérkezettnek érzi az időt arra, hogy önmagát teljes valóságában megismerje, aki hitének Teremtő erejével meri lelkének érzelmeit, mély titkait felfedni, szerethetősége hitének erejével egy új jövőt teremteni, állandóan fejlődni. Aki meri kimondani, hogy elég volt a játszmákból, az illúzió világának végrehajtó eszközeiből, az egó túlélő programjának működéséből. És mindazoknak ajánlom, akiknek az ősvalójában az a kód él, hogy ebben az életükben Önmaguk ismerőjévé váljanak. Akiknek elrendeltetett időben megszólal lelkük finom hangja és jelzi, lépjenek rá az útra, mely befele vezet és mélyre, hogy Önmagukat valóban megismerjék. Ehhez eszköz a Teremtő Önismeret, ez maga a Teremtő Önismeret.

A Teremtő Önismeret valamilyen valláshoz kapcsolódik?

A Teremtő Önismeret nem kapcsolódik semmilyen valláshoz, viszont megtalálod benne azokat az egyetemes ismereteket, amiket vallásokban hallhattál, valahonnan már ismertél, mivel a Teremtő Önismeret a benned is élő egyetemes igazságokat és egyetemes törvényeket fogalmazza meg.

A Teremtő Önismeret módszer vagy technika?

A Teremtő Önismeret technikáinak alkalmazásával kialakíthatod a saját önismereti módszered, mellyel Önmagad ismerőjévé válsz. Ezért a Teremtő Önismeret egyszerre technika és módszer is. Technika, aminek alkalmazásával eljutsz ahhoz a Teremtő erőhöz, egyetemes tudáshoz, ami eredendően benned él, létezik. Mint ahogy a Teremtő Önismeret megjelölés, elnevezés is mutatja, e technika/módszer maga az Önismeret, mely által Teremtői mivoltod tudatosítod, így válik a Teremtő Önismeret az Életed részévé.

Ez valami új?

Újnak mondható, mint technika/módszer, de valójában az eredendően benned lévő Teremtő erő nyílik meg a technikák alkalmazásával, ami az Isteni vénád képessége, tehetséged, hitvallásod, hivatásod, az egyetemes szeretet és tudás, a valóságod. Ameddig nem ásod elő és nem ismered fel a mélyen elrejtett kincseid, az életed a megszokásaid rabságában éled. Teremtő erőd megnyílásával új lehetőségek nyílnak, képessé válsz teljes életet Élni és nem csak az egó túlélő programján túlélni. Ez a teljes megújulás. Teremtő vénád megnyitásával eggyé válhatsz a harmóniával, megszűnhet az elme zárt világán működő kettősség kétsége, az asztrál érzelmeinek ösztön minősége, a teljesség tudatán teremthetsz, véget vetve a hiánytudatán működő vergődésednek. Életed kiteljesedik, megszűnik benned a fél-elem végrehajtó jellege.

Tehát ebben a formában újnak tekinthető, de inkább egy teljes-élet-vezetés, amely által képessé válsz Teremtői mivoltoddal tudatosan Élni, kihasználva mindazt az erőforrást, amivel eredendően rendelkezel.

A Teremtő Önismeret garancia a fejlődéshez?

A Teremtő Önismeret technikája pont a kiteljesedésedhez, a fejlődésedhez, Önmagad valóságának megismeréséhez vezet. Ha kitartóan alkalmazod e módszert, akkor a tudatod magas sávján, tudatosságán, fokozatosan mind közelebb kerülsz ahhoz, Aki valójában vagy, Teremtő Önismeretté válsz.

Előny-e bármilyen előképzettség?

Semmilyen előképzettség nem szükséges. Sem előnyöd, sem hátrányod nem származik abból, ha már foglalkoztál önismerettel. A legfontosabb a belső meggyőződésen alapuló elszántságod, hogy önmagad valójában megismerhesd.

A Teremtő Önismeret elvégzésével biztos a siker?

Szabad döntéseddel, az adott készséged szintjén nyílsz és haladsz. Az egód akarásának hatalma, a hatalmának akarása a siker, illetve a nehézség meghatározója. Minél jobban betartasz magadnak, menekülsz, hárítasz, ellenállsz, annál több időt vesz igénybe hatalmad akarásának megszelídítése, alkímiája. Minél nagyobb az egó alázata, mert kimondta, hogy: legyen meg a Felsőbb Énem akarata!, annál gyorsabban jutsz el Önmagadhoz.

A Teremtő Önismeret ébreszt és emlékeztet arra, Aki valójában vagy. Átadjuk a Teremtő Önismeret egyetemes tudás technikáit, hogy megnyílhasson lélekmagod, ősvalód, ahol hordozod a valós értékrended, azt az egyetemes tudást, ami az Élet nagy igazságait, valós törvényeit, ok-okozat összefüggéseit, karma-szálait megmutatja. Ott élheted meg az egyetemes szeretetet három aspektusát, a megbocsátás, elfogadás, elengedés érzését, ami a valós érzelmed, létrehozhatod az egység állapotát, melyben felismerheted szerethetőséged hitének Teremtő erejét. Teremtővé válhatsz. A siker kulcsa benned rejlik. A siker te magad vagy, aki eljuttatja magát Önmagához, a benne rejlő Isteni eredethez.

A többi módszerhez képest ez miben más?

Minden módszer az önmegismerés eszköze, hogy Önmagad valóságához eljuss, megtudhasd ki vagy te valójában.

A Teremtő Önismeret bár technikának és módszernek is nevezhető, de mint ahogyan a neve is jelzi, ez az Önismeret a te Teremtői minőséged. Az út, az eszköz, a cél, amiért leszülettél, az önismeret, a tudás magadról.  Működtetésével saját Isteni vénád tudásához juthatsz el, Teremtői mivoltod tudatosíthatod, hiszen eredendően ez vagy, ezzel az erővel te mindig is rendelkezel, csak nem vagy tudatában. A Teremtő Önismeret technikáinak alkalmazása képessé tesz arra, hogy tudatod legmagasabb sávján, tudatosságán Élhesd az Életed. Önmagad ismerőjévé válva nem leszel kiszolgáltatva senkinek, mert te válsz saját életed mesterévé, spirituálisan felnőtt emberré, Isten-Emberré, Teremtő Önismeretté.

Könnyű megtanulni a Teremtő Önismeret módszert?

Szabad a döntésed, mikor nyitod magad Önmagadra meg. A tudás Önmagadról eredendően benned rejlik, te vagy, aki felébredhet, emlékezhet e tudására. Az oktatók mindent átadnak, megmutatnak, minden lehetőséget megteremtenek, hogy tudásod Önmagadról, az egyetemes energiatörvényekről, stb. tudatosítsd, birtokba vehesd, hogy az Életed valóban Élhesd. A Teremtő Önismeret működését könnyen megtanulhatod, tudatosíthatod.

Hogyan zajlik az oktatás?

A szó hagyományos jelentésén mi nem oktatást végzünk, hanem rezgésszint emeléssel emlékeztetünk mindenkit arra az egyetemes tudásra, amivel eredendően rendelkezik.

Az egyes szinteken egyre mélyebbre ásunk önmagunkban és egyre magasabb tudatsávokon nyílunk Önmagunkra, hogy minél inkább megismerhessük igazi valónkat, Teremtői mivoltunkat és a valós helyünket az Univerzumban. Így érhet véget az egónk túlélő programja és azok a hamis önképek, képzetek, amikkel azonosítottuk magunkat a ránk rakódott árnyék-én tulajdonságaink, árnyékszemélyiségeink szerepei miatt. Az oktatás során megmutatjuk, hogyan kaphatunk igaz válaszokat a velünk való történésekre, a miértekre. Így rálátunk előző életeinkre, megnyílnak rejtett kincseink, spirituális képességeink. A feltárt ismereteket, mindenki saját maga otthon, egyedül is képes végezni, így tudja életét tudatosan irányítani. Az oktatás alapvető célja, hogy a Teremtő Önismeret – mint egyetemes tudás – megnyíljék mindenkiben, amit önálló technikává, módszerré alakíthat át magának. Eredménye az új szemlélet, ami a belső meggyőződésen, önbizalmon, önértékelésen alapul. Az Önmagunkba vetett hit megerősítésének lehetőségein túl megmutatjuk, hogy a Felsőbb Én által, a bennünk élő Teremtő tudatosságával hogyan lehet élni és döntéseket hozni az itt és most pillanatban.

Elérhető eredmények

Mivel a Teremtő Önismeret az életünk minden mozzanatára kihat, ezért szinte lehetetlen felsorolni azokat az élethelyzeteket, amikben minőségi változást hoz, hiszen az életünk gyökereiből változik meg.

A Teremtő Önismeret a saját Teremtői mivoltunkra való emlékezés „eszköze”. Használatával egy olyan folyamat részeseivé válunk, amiben fokozatosan nyílik az a forrás, az eredő, ahonnan fakad az az erő, amit hitnek is neveznek. Ez az a hit, amivel csodákra vagyunk képesek. Ahogy tudatunk tágul, tudatosítjuk, hogy tudatosságunk legmagasabb fokán képesek vagyunk Teremtői mivoltunkkal valóban teremteni. Elsősorban a gyermekkorban „elveszett” szerethetőségünk hite bontakozik ki bennünk, ami adja az alapot, az életünk minőségi változásához. Eljutunk annak felismeréséhez, hogy megnyíljon az a hivatás, amit a végtelen szellem szárnyalásával, az Isteni vénánk tehetségével a valós örömünkben végezhetünk. Valamint képessé válunk a múlt fájdalmas élethelyzeteit átírni, a mélytudatban elrejtett blokkokat feloldani, a lélek alkímiájával új Teremtő erőre alakítani. E tudatos út eredményezi, hogy megnyílik az az egyetemes tudás, mint energia törvény, ami által megértjük ennek a három dimenziós világnak a működését. Saját önmegismerésünk által jutunk el oda, hogy a minket körülvevő világot is megismerjük, magunk mögött hagyva a félelem érzését, ami gátolta az önmegvalósításunk lehetőségét.

Az oktatás ideje alatt megtanulsz 180 fokkal megfordulni, hogy a kettős elme zárt világán túl láss Magadra és a világra, magas tudatsávon meghalld és megérezd lelked-szellemed sugallatait. Megtanulod a teremtés helyes sorrendjét, hogy mindhárom aspektuson tudatosulj, így elméd betöltheti valós szerepét: szolgálja a Benned lévő Isteni vénát, hogy annak tehetségét, tudását megvalósíthassa a fizikai síkon.

A Teremtő Önismeret által képessé válhatsz

női/férfi minőséged örömmel megélni

testvéreid közötti viszályokat szeretettelivé alakítani

szerelmi bánatod fájdalmait nemcsak túlélni, hanem feldolgozni

a szerelmi kapcsolatod „x” szögeit egyértelműsíteni

a vállalkozásaidban felmerülő vitás kérdések egyetemes megoldásait megtalálni

az abortuszból eredő karmát kioldani

a hiábavalóság, életuntság érzését letenni

a gyermekkori zaklatásokból eredő elfojtásokat kioldani

a pénzügyi problémáidat a valós értékrendnek megfelelően rendezni

a főnök/beosztott viszonyt valós helyére tenni

várandós mamaként a terhességi tünetek valós okaira a válaszokat meglelni

az orgazmus-hiány okait felismerni

minden kérdésedre egyetemes válaszokkal felelni, s a felismert hiányokat Teremtő erőddel meggyógyítani

a bűntudat valós okát önmagadnak megbocsátani

gyermekeid panaszait, beilleszkedési problémáikat megoldani

szüleidtől való függésedet kioldani, a válásukból eredő sérüléseidet, elhalálozásuk esetén az elvesztés fájdalmait, a meg nem bocsátott sértődéseidet, ítélkezéseidet, bűntudatodat elengedni

ha szüleid más nemű gyermeket vártak, vagy egyáltalán „nem vártak” és felnőttként még mindig nem tudtad feldolgozni, e fájdalmat, traumát örökre kioldani

a meddőség, gyermektelenség okaira látni

Így spirituális képességeid megnyílnak, mik titkon benned rejlettek feltárulnak és felismered a veled való történések jeleiben az üzeneteket, az egyetemes törvényeket, gyógy-erőd, valós örömöd, előző életeid, egyedi kódod, hivatásod, hitvallásod, a pénzzel való helyes kapcsolódásod, életed sikeressé tételének mikéntjét, álmaid szimbólumainak valós jelentését,
a többször ismétlődő élethelyzeteid eredőjét, üzleti vállalkozásodhoz Isteni vénád tehetségét, művészi hajlamaid, betegséged lelki okait, az energiatörvények ok-okozatait, az anyag elfogadását és tiszteletét, a szakrális szeretkezés lehetőségét, Önmagad szerethetőségét!

Ha készen állsz arra, hogy valóban megváltoztasd az életedet,

a jelentkezésedet az oktatásra.

Amennyiben a Teremtő Önismeretről, mint módszerről, technikáról, egyetemes tudásról szeretnél többet tudni, további részleteket a spiritualisonismeret.hu honlapot megnyitva olvashatsz.