Az oktatásról

Támogatásoddal a Teremtő Önismeret mind több emberhez eljuthat: 12010240–01694094–00100006 Raiffeisen Bank (Megjegyzésbe kérem beírni: támogatás), köszönöm.

A TEREMTŐ ÖNISMERET OKTATÁS ÚJ CSOPORTJÁNAK
KEZDÉSI IDŐPONTJA: 2021. ÁPRILIS 10. SZOMBAT,
MELY EGY „0.” TALÁLKOZÓ, 16:00 – 18:00 ÓRÁIG TART.

Az oktatás három szinten történik.

Az első szint három alkalmát az alábbi napokon tartom:

első szint első alkalom április 17. szombat, 10:00 – 17:00 óra
első szint második alkalom április 24. szombat, 10:00 – 17:00 óra
első szint harmadik alkalom május 1. szombat, 10:00 – 17:00 óra

A második szint két alkalma, az alábbi két napon lesz:

második szint első alkalom május 8. szombat, 10:00 – 17:00 óra
második szint második alkalom május 9. vasárnap, 10:00 – 17:00 óra

A harmadik szint egy háromnapos elvonulás, melynek helyszínét és időpontját a résztvevőkkel közösen egyeztetjük.

 

 

 

 

Amit a Teremtő Önismeret oktatásáról tudni lehet

Az oktatást egy rövid, kétórás „0.” találkozó előzi meg, amire el lehet hívni ismerősöket is. E rövid ismerkedés keretében bárki eldöntheti még, hogy részt vesz-e az oktatáson. A résztvevők létszáma itt dől el véglegesen. Az oktatást a fent megjelölt időpontokban tartom, az első szint három alkalomra tagolódik, a második szint két alkalomból áll, míg a harmadik szint egy háromnapos elvonulás keretében zajlik, melynek helyszínét és időpontját a résztvevőkkel, a „0.” találkozón beszéljük meg.

A részvételi díj szintenként 60.000 Ft, tehát a három szint együtt 180.000 Ft. Az oktatás összegét szintenként, a szintek elvégzése előtt lehet kiegyenlíteni a 60.000 Ft kifizetésével. (A háromnapos elvonulás összege a szállás és az étkezés költségeit nem tartalmazza.) A Jelentkezők az oktatás részleteiről további információkat, a jelentkezési lap elküldése után kapnak.

Elérhető eredmények

Mivel a Teremtő Önismeret az életed minden mozzanatára kihat, ezért szinte lehetetlen felsorolni azokat az élethelyzeteket, amikben minőségi változást hoz, hiszen az életed gyökereiben változik meg.

A Teremtő Önismeret a saját Teremtői mivoltodra való emlékezés „eszköze”. Egy olyan folyamat részesévé válsz, amiben fokozatosan nyílik az a forrás, az eredő, ahonnan fakad az az erő, amit hitnek is neveznek. Ez az a hit, amivel csodákra vagy képes. Ahogy tudatod tágul, tudatosítod, hogy tudatosságod legmagasabb fokán képes vagy Teremtői mivoltoddal valóban teremteni. Elsősorban a gyermekkorban „elveszett” szerethetőséged hite bontakozik ki benned, ami adja az alapot az életed minőségi változásához. Képessé válsz arra, hogy megnyíljon az a hivatás, amit a végtelen szellem szárnyalásával, az Isteni vénád tehetségével a valós örömödben végezhetsz. Valamint képessé válsz a múlt fájdalmas élethelyzeteit átírni, a mélytudatban elrejtett blokkokat feloldani, a lélek alkímiájával új teremtő erőre alakítani. E tudatos út eredményezi, hogy megnyílik az az egyetemes tudás, mint energia törvény, ami által megérted ennek a három dimenziós világnak a működését. Saját önmegismerésed által jutsz el oda, hogy a téged körülvevő világot is megismered, magad mögött hagyva a félelem érzését, ami gátolta az önmegvalósításod lehetőségét.
Az oktatás ideje alatt megtanulsz 180 fokkal megfordulni, hogy a kettős elme zárt világán túl láss Magadra és a világra, magas tudatsávon meghalld és megérezd lelked-szellemed sugallatait. Megtanulod a teremtés helyes sorrendjét, hogy mindhárom aspektuson tudatosulj, így elméd betöltheti valós szerepét: szolgálja a Benned lévő Isteni vénát, hogy annak tehetségét, tudását megvalósíthassa a fizikai síkon.

Hogyan zajlik az oktatás?

A szó hagyományos jelentésén nem oktatást végzek, hanem rezgésszint emeléssel emlékeztetlek arra az egyetemes tudásra, amivel eredendően rendelkezel.

Ahogy az egyes szinteken egyre mélyebbre ásol le önmagadba és egyre magasabb tudatsávokon nyílsz Önmagadra, annál inkább ismerheted meg igazi valódat, Teremtői mivoltodat és valós helyedet az Univerzumban. Így érhet véget az egód túlélő programja és azok a hamis önképek, képzetek, amikkel azonosítottad magadat a rád rakódott árnyék-én tulajdonságaid, árnyékszemélyiségeid szerepei miatt.

Ezeket az ismereteket, amiket átadok, saját magad otthon, egyedül is képes vagy végezni, így a saját életedre közvetlenül te tudsz hatást gyakorolni. Nem válsz senkitől függővé. Az egész oktatás alapvető célja, hogy a Teremtő Önismeret, mint egyetemes tudás és mint saját tudásod, felszínre törjön benned, s mint technikát alkalmazd életed helyzeteiben. Eredménye az új életszemlélet, az eddigitől eltérő szemléletmód, ami a belső meggyőződésen, önbizalmon, önértékelésen alapul. Az Önmagadba vetett hit megerősítésének lehetőségein túl megmutatom, hogy a Felsőbb Éned által, a benned élő Teremtő tudatosságával, hogyan lehet élni és döntéseket hozni az itt és most pillanatban.

Gyakori kérdések

A Teremtő Önismeret módszer esetében csatlakozni kell bármilyen szervezethez?

A Teremtő Önismeret minden kötöttségtől mentes, egyedileg, egyedül is alkalmazható, mert ez az ember valósága, saját maga.

Kiknek ajánlod a Teremtő Önismeretet?

A Teremtő Önismeret módszer minden ember esetében alkalmazható, aki elérkezettnek érzi az időt arra, hogy önmagát teljes valóságában megismerje, aki hitének Teremtő erejével meri lelkének érzelmeit, mély titkait felfedni, szerethetősége hitének erejével egy új jövőt teremteni, állandóan fejlődni. Aki meri kimondani, hogy elég volt a játszmákból, az illúzió világának végrehajtó eszközeiből, az egó túlélő programjának működéséből. És mindazoknak ajánlom, akiknek az ősvalójában az a kód él, hogy ebben az életükben Önmaguk ismerőjévé váljanak. Akiknek elrendeltetett időben megszólal lelkük finom hangja és jelzi, lépjenek rá az útra, mely befele vezet és mélyre, hogy Önmagukat valóban megismerjék. Ehhez eszköz a Teremtő Önismeret, ez maga a Teremtő Önismeret.

A Teremtő Önismeret valamilyen valláshoz kapcsolódik?

A Teremtő Önismeret nem kapcsolódik semmilyen valláshoz, viszont megtalálod benne azokat az egyetemes ismereteket, amiket vallásokban hallhattál, valahonnan már ismertél, mivel a Teremtő Önismeret a benned is élő egyetemes igazságokat és egyetemes törvényeket fogalmazza meg.

A Teremtő Önismeret módszer vagy technika?

A Teremtő Önismeret technikáinak alkalmazásával kialakíthatod a saját önismereti módszered, mellyel Önmagad ismerőjévé válsz. Ezért a Teremtő Önismeret egyszerre technika és módszer is. Technika, aminek alkalmazásával eljutsz ahhoz a Teremtő erőhöz, egyetemes tudáshoz, ami eredendően benned él, létezik. Mint ahogy a Teremtő Önismeret megjelölés, elnevezés is mutatja, e technika/módszer maga az Önismeret, mely által Teremtői mivoltod tudatosítod, így válik a Teremtő Önismeret az Életed részévé.

Ez valami új?

Újnak mondható, mint technika/módszer, de valójában az eredendően benned lévő Teremtő erő nyílik meg a technikák alkalmazásával, ami az Isteni vénád képessége, tehetséged, hitvallásod, hivatásod, az egyetemes szeretet és tudás, a valóságod. Ameddig nem ásod elő és nem ismered fel a mélyen elrejtett kincseid, az életed a megszokásaid rabságában éled. Teremtő erőd megnyílásával új lehetőségek nyílnak, képessé válsz teljes életet Élni és nem csak az egó túlélő programján túlélni. Ez a teljes megújulás. Teremtő vénád megnyitásával eggyé válhatsz a harmóniával, megszűnhet az elme zárt világán működő kettősség kétsége, az asztrál érzelmeinek ösztön minősége, a teljesség tudatán teremthetsz, véget vetve a hiánytudatán működő vergődésednek. Életed kiteljesedik, megszűnik benned a fél-elem végrehajtó jellege.

Tehát ebben a formában újnak tekinthető, de inkább egy teljes-élet-vezetés, amely által képessé válsz Teremtői mivoltoddal tudatosan Élni, kihasználva mindazt az erőforrást, amivel eredendően rendelkezel.

A Teremtő Önismeret garancia a fejlődéshez?

A Teremtő Önismeret technikája pont a kiteljesedésedhez, a fejlődésedhez, Önmagad valóságának megismeréséhez vezet. Ha kitartóan alkalmazod e módszert, akkor a tudatod magas sávján, tudatosságán, fokozatosan mind közelebb kerülsz ahhoz, Aki valójában vagy, Teremtő Önismeretté válsz.

Előny-e bármilyen előképzettség?

Semmilyen előképzettség nem szükséges. Sem előnyöd, sem hátrányod nem származik abból, ha már foglalkoztál önismerettel. A legfontosabb a belső meggyőződésen alapuló elszántságod, hogy önmagad valójában megismerhesd.

A Teremtő Önismeret elvégzésével biztos a siker?

Szabad döntéseddel, az adott készséged szintjén nyílsz és haladsz. Az egód akarásának hatalma, a hatalmának akarása a siker, illetve a nehézség meghatározója. Minél jobban betartasz magadnak, menekülsz, hárítasz, ellenállsz, annál több időt vesz igénybe hatalmad akarásának megszelídítése, alkímiája. Minél nagyobb az egó alázata, mert kimondta, hogy „legyen meg a Felsőbb Énem akarata!”, annál gyorsabban jutsz el Önmagadhoz.

A Teremtő Önismeret ébreszt és emlékeztet arra, Aki valójában vagy. Átadom a Teremtő Önismeret egyetemes tudás technikáit, hogy megnyílhasson lélekmagod, ősvalód, ahol hordozod a valós értékrended, azt az egyetemes tudást, ami az Élet nagy igazságait, valós törvényeit, ok-okozat összefüggéseit, karma-szálait megmutatja. Ott élheted meg az egyetemes szeretetet három aspektusát, a megbocsátás, elfogadás, elengedés érzését, ami a valós érzelmed, létrehozhatod az egység állapotát, melyben felismerheted szerethetőséged hitének Teremtő erejét. Teremtővé válhatsz. A siker kulcsa benned rejlik. A siker te magad vagy, aki eljuttatja magát Önmagához, a benne rejlő Isteni eredethez.

A többi módszerhez képest ez miben más?

Minden módszer az önmegismerés eszköze, hogy Önmagad valóságához eljuss, megtudhasd ki vagy te valójában.

A Teremtő Önismeret bár technikának és módszernek is nevezhető, de mint ahogyan a neve is jelzi, ez az Önismeret a te Teremtői minőséged. Az út, az eszköz, a cél, amiért leszülettél, az önismeret, a tudás magadról.  Működtetésével saját Isteni vénád tudásához juthatsz el, Teremtői mivoltod tudatosíthatod, hiszen eredendően ez vagy, ezzel az erővel te mindig is rendelkezel, csak nem vagy tudatában. A Teremtő Önismeret technikáinak alkalmazása képessé tesz arra, hogy tudatod legmagasabb sávján, tudatosságán Élhesd az Életed. Önmagad ismerőjévé válva nem leszel kiszolgáltatva senkinek, mert te válsz saját életed mesterévé, spirituálisan felnőtt emberré, Isten-Emberré, Teremtő Önismeretté.

Könnyű megtanulni a Teremtő Önismeret módszert?

Szabad a döntésed, mikor nyitod magad Önmagadra meg. A tudás Önmagadról eredendően benned rejlik, te vagy, aki felébredhet, emlékezhet e tudására. Az oktatáson mindent átadok, megmutatok, minden lehetőséget megteremtek, hogy tudásod Önmagadról, az egyetemes energiatörvényekről, stb. tudatosítsd, birtokba vehesd, hogy az Életed valóban Élhesd. A Teremtő Önismeret működését könnyen megtanulhatod, tudatosíthatod.

A Teremtő Önismeret által képessé válhatsz

női/férfi minőséged örömmel megélni

testvéreid közötti viszályokat szeretettelivé alakítani

szerelmi bánatod fájdalmait nemcsak túlélni, hanem feldolgozni

a szerelmi kapcsolatod „x” szögeit egyértelműsíteni

a vállalkozásaid vitás kérdéseire az egyetemes megoldást megtalálni

az abortuszból eredő karmát kioldani

a hiábavalóság, életuntság érzését letenni

a gyermekkori zaklatásokból eredő elfojtásokat kioldani

a pénzügyi problémáidat a valós értékrendnek megfelelően rendezni

a főnök/beosztott viszonyt valós helyére tenni

várandós mamaként a terhességi tünetek valós okaira a válaszokat meglelni

az orgazmus-hiány okait felismerni

kérdéseidre egyetemes válaszokkal felelni, árnyékén tulajdonságaidat a Teremtő erőddel alkímiázni

a bűntudat valós okát önmagadnak megbocsátani

gyermekeid panaszait, beilleszkedési problémáikat megoldani

szüleidtől való függésedet kioldani, a válásukból eredő sérüléseidet, elhalálozásuk esetén az elvesztés fájdalmait, a meg nem bocsátott sértődéseidet, ítélkezéseidet, bűntudatodat elengedni

ha szüleid más nemű gyermeket vártak, vagy egyáltalán „nem vártak” és felnőttként még mindig nem tudtad feldolgozni, e fájdalmat, traumát örökre kioldani

a meddőség, gyermektelenség lelki-szellemi gyökereit meglátni

Így a spirituális képességeid megnyílnak, amik titkon benned rejtetten rejlettek feltárulnak és felismered a veled való történések jeleiben a valós üzeneteket, egyetemes törvényeket, valós örömöd, hivatásod, előző életeid, egyedi kódod, hitvallásod, a pénzzel való helyes kapcsolódásod, életed sikeressé tételének mikéntjét, álmaid szimbólumainak valós jelentését, a többször ismétlődő élethelyzeteid eredőit, üzleti vállalkozásodhoz Isteni vénád tehetségét, művészi hajlamaid, betegséged lelki okait, az energiatörvények ok-okozatait, az anyag elfogadását, tiszteletét, Önmagad szerethetőségét!

Ha készen állsz arra, hogy valóban megváltoztasd az életedet,

az oktatásra a jelentkezésedet.

Amennyiben a Teremtő Önismeretről, mint egyetemes tudásról szeretnél többet tudni,
kérlek megnyitni a www.spiritualisonismeret.hu honlapomat.